Wyposażenie szkół

Zapraszamy szkoły każdego stopnia do współpracy. Zaproponujemy najbardziej optymalne rozwiązanie indywidualnie dla każdej szkoły.
Oferta Vernier dla każdej szkoły
Techniczne wyposażenie szkół / indywidualnie dobrane oferty
Nasza firma specjalizuje się w wyposażeniu laboratoriów i pracowni szkolnych w interaktywne zestawy urządzeń Vernier. Nasze doświadczenie pozwala nam zaproponować optymalny zestaw wg ustalonego budżetu.

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z początkowych obaw zamawiających, wynikających z początkowej dezorientacji wielkością naszej oferty i innowacyjności naszych produktów na rynku nowoczesnej edukacji w Polsce. Jednakże zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.
Pierwszy taki kontakt sprowadza się zazwyczaj do analizy realnych potrzeb szkoły, na podstawie których proponujemy najbardziej optymalne rozwiązania. Razem dochodzimy do wniosku czy na przykład lepszym rozwiązaniem jest większa mobilność proponowanych zestawów, czy może niższa cena urządzenia.